Uw vraag

U wilt vooruit en uw organisatie en mensen blijvend ontwikkelen. Bijvoorbeeld om uw strategie werkend te maken of omdat de context erom vraagt. Om nu eindelijk eens de vastgeroeste patronen in uw organisatie te doorbreken. Of om een ondernemende cultuur te creëren waarin mensen vanuit hun eigen kracht samenwerken en kansen pakken.

MAES helpt u hierbij door:

• Directie- en Managementteams te begeleiden bij organisatieontwikkeling

• Ondersteuning bij samenwerkingsvraagstukken en/of conflicten

• Procesbegeleiding bij besluitvormings- en strategievraagstukken

• Zelfevaluatie te begeleiden van RvT/RvC

• Coaching en ontwikkeling van teams en hun leidinggevenden

• Het vormgeven en uitvoeren van leiderschapsontwikkeling